VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội đình Phường Bông
450

Hội đình Phường Bông

Hội Đình Phường Bông được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 âm lịch tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định nhằm suy tôn Tướng Trần Quang Khải.

Lễ hội, bởi ban tổ chức lễ hội tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
Từ đến
(tức bắt đầu vào ngày 15/11 âm lịch)

Tỉnh Nam Định, TP Nam Định
Không giới hạn khách
Đã xem 450
Tổng số điểm của sự kiện là: 15 trong 4 đánh giá
3.8  Click để đánh giá sự kiện
Hội Đình Phường Bông được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 âm lịch tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định nhằm suy tôn Tướng Trần Quang Khải.

Thông tin chi tiết

Thời gian: 15/11 âm lịch.

Địa điểm: TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đối tượng suy tôn: Tướng Trần Quang Khải.

Đặc điểm: Cúng tế, múa thờ, múa bài bông (múa bát dật 64 người), múa đèn, múa 
 
Chụp thử giả lập trực tuyến các chế độ chụp
Close