VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội đình Phường Bông

, đã xem  583
Tỉnh Nam Định, TP Nam Định, VN

Thành phố Nam Định là một trong những thành phố được Pháp lập ra đầu tiên ở Bắc Kỳ, Việt Nam. Hiện nay Nam Định là thành phố trực thuộc tỉnh và là tỉnh lỵ của tỉnh Nam Định.

Hội đình Phường Bông
Thành phố Nam Định là một trong những thành phố được Pháp lập ra đầu tiên ở Bắc Kỳ, Việt Nam. Hiện nay Nam Định là thành phố trực thuộc tỉnh và là tỉnh lỵ của tỉnh Nam Định.
Đã xem 583
Tổng số điểm của địa điểm là: 5 trong 1 đánh giá
5  Click để đánh giá địa điểm
 
Close