VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội phủ dầy

, đã xem  589
làng Vân Cát- Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, VN

Hội Phủ Dầy được tổ chức hàng năm tại làng Vân Cát- Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Hội phủ dầy
Hội Phủ Dầy được tổ chức hàng năm tại làng Vân Cát- Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh  Nam Định
Đã xem 589
Tổng số điểm của địa điểm là: 8 trong 2 đánh giá
4  Click để đánh giá địa điểm
 
Close