VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội làng Đức Vua Bà

, đã xem  420
Làng Viêm Xá (làng Diềm), xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh., VN

Đình làng Diềm hay đình Đức Vua Bà thuộc làng Viêm Xá, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

Hội làng Đức Vua Bà
Đình làng Diềm hay đình Đức Vua Bà thuộc làng Viêm Xá, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam.
Đã xem 420
Tổng số điểm của địa điểm là: 5 trong 1 đánh giá
5  Click để đánh giá địa điểm
 
Close