VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội làng Bùi

, đã xem  503
Làng Bùi, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh., VN

Làng Bùi thuộc huyện Yên Phong là một huyện ở phía tây Bắc tỉnh Bắc Ninh. Đây là một huyện nằm ven sông Cầu với nhiều làng quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới phi vật thể.

Hội làng Bùi
Làng Bùi thuộc huyện Yên Phong là một huyện ở phía tây Bắc tỉnh Bắc Ninh. Đây là một huyện nằm ven sông Cầu với nhiều làng quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới phi vật thể.
Đã xem 503
Tổng số điểm của địa điểm là: 5 trong 1 đánh giá
5  Click để đánh giá địa điểm
 
Close