VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

hội hoa ban của người Thái

, đã xem  491
Bản Kệt, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên., VN

Bản Kệt, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

hội hoa ban của người Thái
Lễ hội Hoa Ban của người Thái được tổ chức tại Bản Kệt, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam.
Đã xem 491
Tổng số điểm của địa điểm là: 5 trong 1 đánh giá
5  Click để đánh giá địa điểm
 
Close