VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Đền Từ Hả

, đã xem  475
Xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn,tỉnh Bắc Giang., VN

Lễ hội Đền Từ Hả được tổ chức từ ngày 6 đến 8 tháng Giêng âm lịch, tại xã Hồng Giang huyện Lục Ngạn,tỉnh Bắc Giang.

Đền Từ Hả
 Lễ hội Đền Từ Hả được tổ chức từ ngày 6 đến 8 tháng Giêng âm lịch, tại xã Hồng Giang huyện Lục Ngạn,tỉnh Bắc Giang, nơi thờ thượng tướng quân Thân Cảnh Phúc, người có công trong cuộc chống quân Tống xâm lược thế kỷ thứ XI (1075-1077).
Đã xem 475
Tổng số điểm của địa điểm là: 5 trong 1 đánh giá
5  Click để đánh giá địa điểm
 
Close