VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Đền Cao Lỗ Vương

, đã xem  700
Làng Đại Than, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, VN

Cao Lỗ Vương, Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh, Việt Nam.

Đền Cao Lỗ Vương
Lê hội Cao Lỗ Vương được tổ chức tại Đền Cao Lỗ Vương vào ngày mồng 10 tháng Ba âm lịch hàng năm, tại làng Đại Than, xã Cao Đức, huyện Gia Bình. Lễ hội nhằm tưởng nhớ, ghi khắc công lao muôn đời của các bậc tiền nhân- những người có công đánh giặc giữ nước, giữ yên bờ cõi.
Đã xem 700
Tổng số điểm của địa điểm là: 5 trong 1 đánh giá
5  Click để đánh giá địa điểm
 
Close