VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Chùa Phúc Nghiêm

, đã xem  461
Làng Mãn Xá, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành, Công Hà, Thuận Thành, Bắc Ninh., VN

Chùa Phúc Nghiêm thuộc Làng Mãn Xá, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành, Công Hà, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam.

Chùa Phúc Nghiêm
Chùa Phúc Nghiêm thuộc Làng Mãn Xá, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành, Công Hà, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam.
Đã xem 461
Tổng số điểm của địa điểm là: 5 trong 1 đánh giá
5  Click để đánh giá địa điểm
 
Close