VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Chùa Phật Tích

, đã xem  614
Xã Phật Tích, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh., VN

Chùa Phật Tích, tên chữ là “Vạn Phúc tự”, nằm ngang trên núi Tiên Du (còn gọi là Lạn Kha) nay thuộc xã Phật Tích, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.

Chùa Phật Tích
Chùa Phật Tích, tên chữ là “Vạn Phúc tự”, nằm ngang trên núi Tiên Du (còn gọi là Lạn Kha) nay thuộc xã Phật Tích, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. Chùa Phật Tích giữ vai trò quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, là nơi có dấu ấn đầu tiên của Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào nước ta. Sách cổ kể về câu chuyện nhà sư người Ấn Độ Khâu Đà La vào thế kỷ thứ II sau Công nguyên tới lập am tu hành tại núi Phật Tích, dùng mật chú cầu mưa thuận gió hòa cho người Việt, cho thấy chùa Phật Tích ngay từ đầu Công nguyên đã nằm trong địa bàn diễn ra cuộc gặp gỡ của Phật giáo Ấn Độ và tín ngưỡng bản địa.
Đã xem 614
Tổng số điểm của địa điểm là: 5 trong 1 đánh giá
5  Click để đánh giá địa điểm
 
Close