VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Chùa Bổ Đà

, đã xem  706
Núi Bổ Đà,xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang., VN

Hội Bổ Đà được tổ chức hàng năm tại khu vực núi Bổ Đà của xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Chùa Bổ Đà
Hội Bổ Đà được tổ chức từ ngày 16, 17, 18 tháng hai âm lịch hàng năm tại khu vực núi Bổ Đà của xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang.Hội Bổ Đà cũng thường được gọi là hội chùa Bổ. Cái tên này xuất phát bởi trung tâm lễ hội ở khu vực chùa Bổ thuộc khu vực thôn Tiên Lát Thượng.
Đã xem 706
Tổng số điểm của địa điểm là: 5 trong 1 đánh giá
5  Click để đánh giá địa điểm
 
Close