VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội Đình Trực Chính
574

Hội Đình Trực Chính

Hội đình Trực Chính được tổ chức từ ngày mùng 10 đến 15 tháng 8 âm lịch hàng năm tại Xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Sự kiện nói chung, bởi Ban tổ chức lễ hội tại Xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Từ đến

Xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Không giới hạn khách
Đã xem 574
Tổng số điểm của sự kiện là: 15 trong 4 đánh giá
3.8  Click để đánh giá sự kiện
Hội đình Trực Chính được tổ chức từ ngày mùng 10 đến 15 tháng 8 âm lịch hàng năm tại Xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định nhằm suy tôn Triệu Quang Phục.

Thông tin chi tiết

Thời gian: 10 - 15/8 âm lịch.

Địa điểm: Xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Đối tượng suy tôn: Triệu Quang Phục.

Đặc điểm: Tế lễ, thi cỗ cúng của 18 giáp, thi; bánh dày, thi nuôi lợn béo.
 
Chụp thử giả lập trực tuyến các chế độ chụp
Close