VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội đền Cố Trạch
848

Hội đền Cố Trạch

Hội đền cố trạch được tổ chứ từ ngày 18 đến 20 tháng 8 âm lịch tại Xã Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Lễ hội, bởi Ban tổ chức lễ hội tại Xã Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
Từ đến
(tức bắt đầu vào ngày 18/8 âm lịch)

Xã Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
Không giới hạn khách
Đã xem 848
Tổng số điểm của sự kiện là: 17 trong 5 đánh giá
3.4  Click để đánh giá sự kiện
Hội đền cố trạch được tổ chứ từ ngày 18 đến 20 tháng 8 âm lịch tại Xã Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định nhằm suy tôn các vị vua nhà Trần.

Thông tin chi tiết

Thời gian: 18 - 20/8 âm lịch.

Địa điểm: Xã Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đối tượng suy tôn: Các vua nhà Trần.

Đặc điểm: Tế lễ, trẩy hội, dâng hương.
 
Close