VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội An Đạo
491

Hội An Đạo

Lễ hội an đạo được tổ chức từ ngày 19 đến 20 tháng 7 âm lịch hàng năm tại Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Lễ hội, bởi ban tổ chức lễ hội tại Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Từ đến
(tức bắt đầu vào ngày 19/7 âm lịch)

Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ.
Không giới hạn khách
Đã xem 491
Tổng số điểm của sự kiện là: 10 trong 4 đánh giá
2.5  Click để đánh giá sự kiện
Lễ hội an đạo được tổ chức từ ngày 19 đến 20 tháng 7 âm lịch hàng năm tại Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ nhằm suy tôn Long Xà Đại vương (Thủy thần) và út Soi Đại vương (Thần bãi sông). Đặc điểm: Lễ tế các thần, đua thuyền trên sông Lô.

Thông tin chi tiết

Thời gian: 19 - 20/7 âm lịch.

Địa điểm: Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng suy tôn: Long Xà Đại vương (Thủy thần) và út Soi Đại vương (Thần bãi sông).

Đặc điểm: Lễ tế các thần, đua thuyền trên sông Lô.    
 
Chụp thử giả lập trực tuyến các chế độ chụp
Close