VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Kết quả tìm kiếm trên "Thuật ngữ": 1
Chế độ hoạt cảnh
Các ký hiệu khác chỉ các chế độ chụp:       . Chân dung đêm         . Thể thao            . Chụp cận cảnh makro            . Chân dung ban ngày .. vv
 
Close