VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Sài gòn xưa

   3 ảnh | 3762 lượt xem
Nhà thờ Đức Bà
Cảng Sài Gòn năm 1882
Đường bờ sông (Cầu Ông Lãnh)
Những bức hình về Sài Gòn từ những ngày xưa.
 
Close