VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Kiến trúc nhà thờ độc đáo tại Việt nam

   9 ảnh | 13553 lượt xem
Nhà thờ xóm Chiếu
Nhà thờ Quất lâm
nhà nguyện Phan long
Nhà thờ Vĩnh Thanh
Nhà thờ Chánh tòa Vinh
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang sau
 Các nhà thờ xây tại Việt nam có kiến trúc vô cùng độc đáo (mặc dù chúng có thể sao chép các nhà thờ của châu Âu) Chúng thể hiện bàn tay tài hoa của những người xây dựng nên những kiến trúc đẹp đẽ này
 
Close