VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Dân Bắc kỳ thời Pháp thuộc

   9 ảnh | 10457 lượt xem
Cuộc sống xa hoa nơi đô thị (Hanoi) làm chúng ta có thể mờ mắt. Vậy kiếp nô lệ, bạn thấy thế nào? Bạn nghĩ sao? 
 
Close