VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Dân Bắc kỳ thời Pháp thuộc

   9 ảnh | 8115 lượt xem
Cuộc sống xa hoa nơi đô thị (Hanoi) làm chúng ta có thể mờ mắt. Vậy kiếp nô lệ, bạn thấy thế nào? Bạn nghĩ sao? 
 

Chúng tôi trên Google

Chụp thử giả lập trực tuyến các chế độ chụp
Close