VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

ÁNH SÁNG VÀ SỰ TÁI TẠO ÁNH SÁNG TRÊN PHIM

Đăng lúc: . Đã xem 7691 - Người đăng bài viết: Phạm Hải Đăng
Chuyên mục : Màu sắc nhiếp ảnh
ÁNH SÁNG VÀ SỰ TÁI TẠO ÁNH SÁNG TRÊN PHIM

ÁNH SÁNG VÀ SỰ TÁI TẠO ÁNH SÁNG TRÊN PHIM

Sự pha trộn giữa các sóng còn tạo nên nhiều mầu sắc khác mà con người không thể đặt tên cho chúng được. Khác với mắt người, phim rất kém trong việc tổng hợp mầu nên có sự áp sắc trên phim

1.     Định nghĩa về ánh sáng:

      Ánh sáng là hiện tượng sóng  điện từ,Trong dải sóng điện từ, tia mắt người nhìn thấy có bước sóng từ 400 đến 700 nm. 
      Cao hơn nó là tia X, γ , Tia cực tím, thấp hơn nó là Tia hồng ngoại, Sóng radio


        
 
Trong khoảng bước sóng điện từ mắt người nhìn thấy, các quang phổ nhiếp ảnh được phân bổ như sau:

Quang phổ Blue (Lam)           từ 400 đến 500nm
Quang phổ Green (Lục)          từ 500 đến 600nm
Quang phổ Red (Đỏ)              từ 600 đến 700nm2.    Tính chất của ánh sáng:

                                            a.     Tính chất phản xạ
                                            b.     Tính chất hấp thụ
                                            c.      Phân ly
                                            d.     Khúc xạ
                                            e.      Tán sắc

3.     Chi tiết ánh sáng:

                                           Red                 = 660 – 780nm
Orange          = 610 – 660nm
Yallow            = 560 – 610nm
Green            = 510 – 560nm
Blue               = 460 – 510nm
Cyan              = 440 – 460nm
Magenta        = 380 – 440nm
Sự pha trộn giữa các sóng còn tạo nên nhiều mầu sắc khác mà con người không thể đặt tên cho chúng được.
Khác với mắt người, phim rất kém trong việc tổng hợp mầu nên có sự áp sắc trên phim

4.    Nhiệt độ mầu của ánh sáng:

Là mức quang phổ  từ bước sóng dài đến bước sóng ngắn ( từ mầu đỏ đến mầu trắng) phát ra của một vật đen tuyệt đối khi có tác động của nhiệt độ.
Ví dụ: Khi ta đốt một vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ 2500oC, nó phát ra một ánh sáng có quang phổ đỏ. Ở thời điểm nhiệt độ này, người ta ghi nhận nhiệt độ mầu của ánh sáng đó là 2500oK
Nhiệt độ  tính bằng độ K (Kelvin)  O0C = 273oK

 5.  Độ nhậy quang phổ của mắt người và phim

      a.  Độ nhậy quang phổ của mắt người:

                                                                                     R = 560 nm
                                                                                     G = 530 nm
                                                                                     B = 420 nm

    1.     Định nghĩa về ánh sáng:

      Ánh sáng là hiện tượng sóng  điện từ,Trong dải sóng điện từ, tia mắt người nhìn thấy có bước sóng từ 400 đến 700 nm. 
      Cao hơn nó là tia X, γ , Tia cực tím, thấp hơn nó là Tia hồng ngoại, Sóng radio


 
 
          Sóng radio                                Tia nhìn thấy                                  Tia tử ngoại
anh sang trong nhiep anh
               Tia hồng ngoại                       400-700nm            Tia x                  Tia γ            Tia cực tím
 
Trong khoảng bước sóng điện từ mắt người nhìn thấy, các quang phổ nhiếp ảnh được phân bổ như sau:

Quang phổ Blue (Lam)           từ 400 đến 500nm
Quang phổ Green (Lục)          từ 500 đến 600nm
Quang phổ Red (Đỏ)              từ 600 đến 700nm2.    Tính chất của ánh sáng:

                                            a.     Tính chất phản xạ
                                            b.     Tính chất hấp thụ
                                            c.      Phân ly
                                            d.     Khúc xạ
                                            e.      Tán sắc

3.     Chi tiết ánh sáng:

                                           Red                 = 660 – 780nm
Orange          = 610 – 660nm
Yallow            = 560 – 610nm
Green            = 510 – 560nm
Blue               = 460 – 510nm
Cyan              = 440 – 460nm
Magenta        = 380 – 440nm
Sự pha trộn giữa các sóng còn tạo nên nhiều mầu sắc khác mà con người không thể đặt tên cho chúng được.
Khác với mắt người, phim rất kém trong việc tổng hợp mầu nên có sự áp sắc trên phim

4.    Nhiệt độ mầu của ánh sáng:

Là mức quang phổ  từ bước sóng dài đến bước sóng ngắn ( từ mầu đỏ đến mầu trắng) phát ra của một vật đen tuyệt đối khi có tác động của nhiệt độ.
Ví dụ: Khi ta đốt một vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ 2500oC, nó phát ra một ánh sáng có quang phổ đỏ. Ở thời điểm nhiệt độ này, người ta ghi nhận nhiệt độ mầu của ánh sáng đó là 2500oK
Nhiệt độ  tính bằng độ K (Kelvin)  O0C = 273oK

      5.  Độ nhậy quang phổ của mắt người và phim

      a.  Độ nhậy quang phổ của mắt người:
                                                                                     R = 560 nm
                                                                                     G = 530 nm
                                                                                     B = 420 nm
Mắt người có 2 cách nhìn, ban ngày và ban đêm mắt người nhậy với mầu lục G cả ban ngày lẫn ban đêm
 
b.  Độ nhậy quang phổ của phim:
Độ nhậy riêng nhỏ hơn 700nm gọi là đơn sắc
Độ nhậy riêng lớn hơn 700nm gọi là toàn sắc
Vì vậy phim chụp phải là phim toàn sắc
Tuy nhiên phim sẽ không phân biệt được mầu khi cường độ ánh sáng nhỏ hơn 30 Lux.
 
6.   Tác dụng của ánh sáng trên phim mầu (Neg)
Quang phổ Blue trên Neg sẽ có mầu Vàng (Yalow. Y)
Quang phổ Green trên Neg sẽ có mầu Hồng (Magenta. M)
Quang phổ Red trên Neg sẽ có mầu Xanh (Cyan. C)
Người ta gọi các mầu trên Neg: C ,M, Y là sắc đối của R, G, B để từ đó tìm cách sử lý ánh sáng trong quá trình  chụp và gia công . Khi dùng kính cản, nếu kính cản là mầu chính, nó sẽ hấp thụ 2 quang phổ. Nếu kính cản là mầu đối, nó sẽ hấp thụ 1 quang phổ
 7.  Đặc tính mầu sắc  & nguyên lý cộng trừ mầu của ánh sáng:
a.  Đặc tính của mầu sắc:
Bản thân vật thể trong nội hàm của nó là không có mầu sắc. Nó chỉ có mầu sắc khi có ánh sáng chiếu vào. Quá trình mắt nhận biết ánh sáng là do ánh sáng chiếu vào.
Mầu sắc mang tính chất vật lý khi chịu toàn bộ tác động của ánh sáng.
Mầu sắc mang tính chất tâm lý khi cảm giác mầu sắc con người khác nhau hoặc cảm thụ mầu sắc của mỗi con người khác nhau.
Ánh sáng bất kỳ cho mầu bất kỳ. Vì vậy, khi nghiên cứu đối tượng, chủ yếu nghiên cứu các đặc tính cơ bản sau:
·        Độ chói sáng (Brightness – B ) hay còn gọi là cường độ ánh sáng:
Đó là cảm giác về cường độ chiếu sáng nhiều hay ít: Mạnh, Dịu hoặc Yếu
·        Độ bão hòa màu (Saturation – S ) :
Là sự tinh khiết của mầu so với mầu trắng. Mầu trắng càng ít, S càng cao. Nói cách khác: Mầu được gọi là bão hòa khi nó đạt 100% mầu chuẩn.
·        Sắc thái (Hue – H ):
Chỉ mang tính chủ quan hay cảm giác chủ quan của mỗi người
Qua H,S,B để khẳng định: Mầu sắc của một vật bản thân nó không có
 b.  Nguyên lý tổng hợp cộng: Dùng cho tất cả các thiết bị hiển thị quang học                     

Máy ảnh
máy quay phim
máy chiếu
màn hình tv

                                              
   
Khi chiếu 3 nguồn sáng R,G,B
               Nơi 3 nguồn sáng giao nhau tại một điểm là mầu trắng Wihte
                                                                                            R + G + B = W
Nơi 2 nguồn sáng R, G giao nhau là mầu vàng Yallow
                                                                                            R + G = Y Nơi 2 nguồn sáng G, B giao nhau là mầu xanh Cyan
                                                                                             B + G = CNơi 2 nguồn sáng R, B giao nhau là mầu tím  Magenta
                                                                                             R + B = M                                                                             
                                                                              
                                                                              
                                                                               
Cộng 2 mầu cơ bản với nhau tạo ra mầu mới gọi là phương pháp cộng mầu
 Mầu trắng là do Vật thể phản xạ tất cả các bức xạ, hấp thụ bằng không
c.  Nguyên lý tổng hợp trừ: Dùng cho tất cả các thiết bị in
                       
                                                                        

Khi chồng 3 kính lọc C,M,Y::·       
                                                Nơi 3 kính lọc chồng lên nhau tại một điểm là màu đen Black (K) 
                                                                                                                                                 C + M + Y = K                                Nơi 2 kính lọc C,M chồng lên nhau là màu lam Blue (B)
                                                                                                                                                  C + M = B                                 Nơi 2 kính lọc M,Y chồng lên nhau là màu đỏ Red (R)
                                                                                                                                                  Y + M = R                                Nơi 2 kính lọc Y, C chồng lên nhau là màu lục Green (G)
Sự hấp thụ mầu sắc gọi là phương pháp trừ mầuMầu đen là do vật thể hấp thụ hoàn toàn các tia và không có phản xạ
Vậy: Mầu sắc của đối tượng chính là nguồn sáng do nó phản xạ đến mắt. Người ta chỉ nhận biết được mầu sắc của đối tượng khi có ánh sáng chiếu vào nó. 
Vật trong suốt hấp thụ rất ít ánh sáng.
Nếu kính cản là mầu chính, nó sẽ hấp thụ 2 quang phổ
Nếu kính cản là mầu đối, nó sẽ hấp thụ 1 quang phổ
Bất kỳ vật gì khi ánh sáng chiếu vào đều có mức độ hấp thụ, phản xạ, thấu quang, tán sắc khác nhau.
Bản thân vật thể không có mầu sắc nên khi ánh sáng thay đổi mầu sắc, vât thể đó cũng thay đổi mầu sắc
Xét sự khác nhau giữa tổng hợp cộng và trừ, ví dụ: Vật mầu đỏ được chiếu ánh sáng xanh, ta thấy vật sẽ có mầu sáng đến xám, đến đen khác nhau tùy thuộc vào mức độ hấp thụ quang phổ theo nguyên lý cộng mầu.
 
 
 
 

                                                                                  CẢM QUANG PHIM

 

I.Các loại phim & tác dụng của chúng

1. phim Negative (neg)

a. Phim có độ nhậy thấp :
ISO từ 25 đến 100 thường chụp ở ánh sáng tự nhiên cho kết quả cao.
b. Phim có độ nhậy trung bình:
ISO từ 200 đến trong ánh sáng tự nhiên  & đèn sợi đốt cho chất lượng như nhau, ít thay đổi về thông số cảm quang.
                 c. Phim có độ nhậy cao & rất cao:
ISO trên 400 bảo quản rất khó trong môi trường tự nhiên
                d. Phim hồng ngoại bắt sáng 700 – 1000nm
Dùng kính lọc đặc biệt để chụp ban ngày. Kính UKC1 hoặc KC19 cản bước sóng ngắn       
Phim hồng ngoại Kodak 2681 đen trắng
Phim hồng ngoại Kodak 2236 đảo dương mầu
Khi chụp ban ngày: dùng filter đỏ số 25 để nó hấp thụ mầu B và G. Lúc đó, Cây xanh có mầu trắng, nước có mầu đen. Nếu dùng  B số 58: lúc đó, cây xanh có mầu tím, bầu trời có mầu B sẫm
               e. Phim X : Chủ yếu dùng trong Y học

2. Cấu tạo phim neg đen trắng (Neg  B&W )

      a.  Lớp bảo vệ chống xước: Chống trầy xước trên mặt phim trong quá trình sử dụng
      b. Lớp Emulsion: Cấu tạo bằng bạc halozenua, bromua hoặc iodua cùng với chất tăng nhậy & nhậy mầu sắc.
      c. Lớp kết dính
      d. Lớp đế phim: cấu tạo bằng Xelulo
      e. Lớp chống quăn:             
                                        chống quăn
                                        chống halo, hấp thụ ánh sáng thừa
                                         chống tích điện
Dựa trên thông số cảm quang để đánh giá chất lượng của phim

3. Cấu tạo phim mầu negative  (Neg C) 

     a. Lớp bảo vệ chống xước
     b. Lớp Emulsion nhậy với quang phổ mầu lam (B) tạo thành mầu vàng (Y)
     c,d. Lớp ngăn cách, cản quang phổ dư thừa
     e. Lớp nhậy với quang phổ mầu lục (G) tạo thành mầu hồng (M)
      f. Lớp nhậy với quang phổ mầu Đỏ (R) tạo thành mầu xanh (C)
     g. Lớp kết dính giữa đế phim và emulsion
     h. Lớp đế phim: cấu tạo bằng Triacetat cellulo
     i. Lớp chống quăn:  
                                                 chống quăn
                                                  chống halo, hấp thụ ánh sáng thừa
                                      chống tích điện

Trong phim mầu, Emulsion bao giờ cũng có Bạc halogen nhậy mầu, tăng nhậy trộn với gelatin. Trong thực tế, luôn xẩy ra sự lẫn mầu giữa các kênh mầu hay còn gọi là sự áp sắc


Bảo quản phim  trong điều kiện:    Nhiệt độ 10oC đến 15oC
                                                           Độ ẩm 50% đến 55%
 


Nguồn tin: Sưu tầm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 5/5

Ý kiến bạn đọc

 
Close