VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Kích thước cảm biến

Đã xem 2406
Các kích thước cảm biến của máy ảnh DSLR (kỹ thuật số) thường 40% đến 100% của bề mặt của phim 35mm (tiêu chuẩn)