VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hẹn giờ

Đã xem 3617
Self-timerSelf-timer (Chụp hẹn giờ): Chọn chế độ này để định thời gian cho máy tự động chụp. 
 

Từ khóa: Hẹn giờ, Thuật ngữ, Thuật ngữ nhiếp ảnh

Đã xem 3617
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết
 
Close