VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội Thị Cầu
1607

Hội Thị Cầu

Hội thị cầu được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch tại Đền Kim, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Lễ hội, bởi Ban tổ chức lễ hội tại Đền Kim, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Từ đến
(tức bắt đầu vào ngày 10/8 âm lịch)

Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh
Không giới hạn khách
Đã xem 1607
Tổng số điểm của sự kiện là: 26 trong 10 đánh giá
2.6  Click để đánh giá sự kiện
Hội thị cầu được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch tại Đền Kim, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nhằm suy tôn Thánh Tam Giang.

Thông tin chi tiết

Thời gian: 7 - 16/8 âm lịch. Chính hội 10/8 âm lịch.

Địa điểm: Đền Kim, phường Thị Cầu, thành phố  Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng suy tôn: Thánh Tam Giang.

Đặc điểm: Lễ rước nước từ sông Cầu lên đền, rước kiệu, rước Thánh từ đền Kim sang chùa và đình, hát thờ vào đêm 8/8 âm lịch, thi làm cỗ (món ăn mới lạ, ngon, sạch, bày đẹp sẽ đoạt giải), thi làm cỗ liên quan đến nghi thức cầu mưa, thi thả chim bồ câu.    
 
Close