VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội làng Thắng
209

Hội làng Thắng

Hội làng Thắng được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch tại Đình làng Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Lễ hội, bởi Ban tổ chức lễ hội tại Đình làng Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Từ đến
(tức bắt đầu vào ngày 7/9 âm lịch)

Xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa,tỉnh Bắc Giang
Không giới hạn khách
Đã xem 209
Tổng số điểm của sự kiện là: 8 trong 2 đánh giá
4  Click để đánh giá sự kiện
Hội làng Thắng được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch tại Đình làng Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nhằm suy tôn Khổng Minh Không (nhà sư thời Lý), Dương Tự Minh (tướng nhà Lý).

Thông tin chi tiết

Thời gian: 7/9 âm lịch.

Địa điểm: Đình làng Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng suy tôn: Khổng Minh Không (nhà sư thời Lý), Dương Tự Minh (tướng nhà Lý).

Đặc điểm: Tế lễ, triển lãm các công cụ nghề rèn, chạy thi cướp cờ, cướp cầu, lễ khao quân giữa sân đình.    
 
Chụp thử giả lập trực tuyến các chế độ chụp
Close