VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội làng Đông Hồ
391

Hội làng Đông Hồ

Hội làng Đông Hồ được tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng 3 tại Làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Lễ hội, bởi Ban tổ chức lễ hội tại Làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Từ đến
(tức bắt đầu vào ngày 15/3 âm lịch)

Làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Không giới hạn khách
Đã xem 391
Tổng số điểm của sự kiện là: 10 trong 3 đánh giá
3.3  Click để đánh giá sự kiện
Hội làng Đông Hồ được tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng 3 tại Làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhằm suy tôn thành hoàng làng, tổ nghề.

Thông tin chi tiết

Thời gian: 15/3 âm lịch.

Địa điểm: Làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng, tổ nghề.

Đặc điểm: Trưng bày và bán tranh dân gian Đông Hồ trong sân  đình. Dựng một cầu bằng tranh trong đình tượng trưng cho sự giao lưu, hòa hợp.    
 
Chụp thử giả lập trực tuyến các chế độ chụp
Close