VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội làng cựu ấp
638

Hội làng cựu ấp

Hội làng cựu ấp được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch tại Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lễ hội, bởi Ban tổ chức lễ hội tại Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Từ đến
(tức bắt đầu vào ngày 10/5 âm lịch)

Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Không giới hạn khách
Đã xem 638
Tổng số điểm của sự kiện là: 27 trong 8 đánh giá
3.4  Click để đánh giá sự kiện
Hội làng cựu ấp được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch tại Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc nhằm suy tôn Tam Giang Đại Vương Thổ Lệnh.

Thông tin chi tiết

Thời gian: 10/5 âm lịch.

Địa điểm: Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng suy tôn: Tam Giang Đại Vương Thổ Lệnh.

Đặc điểm: Tục đua thuyền cướp kén: thuyền đua xuất phát từ đình Chải, bơi sang làng Xuân Viên bên kia sông cướp né kén đem về lấy may
 
Chụp thử giả lập trực tuyến các chế độ chụp
Close