VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội làng Cao Đài
566

Hội làng Cao Đài

Hội làng Cao Đài được tổ chức vào ngày 22 tháng 7 âm lịch tại Làng Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Lễ hội, bởi ban tổ cức lễ hội tại Làng Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Từ đến
(tức bắt đầu vào ngày 22/7 âm lịch)

Làng Cao Đài,xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Không giới hạn khách
Đã xem 566
Tổng số điểm của sự kiện là: 15 trong 3 đánh giá
5  Click để đánh giá sự kiện
Hội làng Cao Đài được tổ chức vào ngày 22 tháng 7 âm lịch tại Làng Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định nhằm suy tôn Thái sư Trần Quang Khải và công chúa Phụng Dương (phu nhân).

Thông tin chi tiết

Thời gian: 22/7 âm lịch.

Địa điểm: Làng Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Đối tượng suy tôn: Thái sư Trần Quang Khải và công chúa Phụng Dương (phu nhân)

Đặc điểm: Rước thần, tế lễ, diễn tích: thuyền chài bắt giặc, bà chúa Mường thổi cơm cho quân lính và các trò chơi: đấu vật, bơi trải, bắt vịt, thi dệt vải.    
 
Chụp thử giả lập trực tuyến các chế độ chụp
Close