VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Hội chùa Tam Sơn
193

Hội chùa Tam Sơn

Hội chùa Tam Sơn đựơc tổ chức hàng năm từ ngày mùng 8 đến 12 tháng 1 âm lịch tại Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Lễ hội, bởi Ban tổ chức lễ hội tại Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Từ đến
(tức bắt đầu vào ngày 8/1 âm lịch)

Xã Tam Sơn,thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Không giới hạn khách
Đã xem 193
Tổng số điểm của sự kiện là: 5 trong 1 đánh giá
5  Click để đánh giá sự kiện
Hội chùa Tam Sơn đựơc tổ chức hàng năm từ ngày mùng 8 đến 12 tháng 1 âm lịch tại Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhằm suy tôn Đức Phật, trạng nguyên Nguyễn Phan Quang, tiết nghĩa Đại Vương Nguyễn Tự Cường, các tiến sĩ của làng, công chúa Thuần Dương, Thổ địa, Quan Công.

Thông tin chi tiết

Thời gian: 8 - 12/1 âm lịch.

Địa điểm: Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng suy tôn: Đức Phật, trạng nguyên Nguyễn Phan Quang, tiết nghĩa Đại Vương Nguyễn Tự Cường, các tiến sĩ của làng, công chúa Thuần Dương, Thổ địa, Quan Công.

Đặc điểm: Múa rối nước, cờ bỏi, chọi gà, đập nồi niêu (đựng trấu, nước), thi hát quan họ.

 
Chụp thử giả lập trực tuyến các chế độ chụp
Close