VUA NHIẾP ẢNH - VUA MÁY ẢNH
Kiến thức cô đọng - Chụp ảnh tài ba - Ảnh đẹp cự phách
Rss Feed

Lý thuyết chụp ảnh cơ bản

CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: làm chủ tốc độ và khẩu độ (P3.4)

CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: làm chủ tốc độ và khẩu độ (P3.4)

Bạn không có thời gian để tự đọc sách "sử dụng máy ảnh" hoặc theo khóa học "chụp ảnh". Bạn sẽ tiếp cận bài viết theo hướng mới "INFORGRAPHIC" và giải quyết vấn đề này với "CÙNG CHƠI MÁY CHỤP ẢNH KỸ THUẬT SỐ ".Chúc các bạn thành công.

Đăng lúc: 20-09-2013 06:46:00 PM | Đã xem: 6617 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lý thuyết chụp ảnh cơ bản
CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Khái niệm AE (P3.2)

CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Khái niệm AE (P3.2)

Bạn không có thời gian để tự đọc sách "sử dụng máy ảnh" hoặc theo khóa học "chụp ảnh". Bạn sẽ tiếp cận bài viết theo hướng mới "INFORGRAPHIC" và giải quyết vấn đề này với "CÙNG CHƠI MÁY CHỤP ẢNH KỸ THUẬT SỐ ".Chúc các bạn thành công.

Đăng lúc: 19-09-2013 10:40:00 AM | Đã xem: 3664 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lý thuyết chụp ảnh cơ bản
CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: chế độ tự động (P3.1)

CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: chế độ tự động (P3.1)

Bạn không có thời gian để tự đọc sách "sử dụng máy ảnh" hoặc theo khóa học "chụp ảnh". Bạn sẽ tiếp cận bài viết theo hướng mới "INFORGRAPHIC" và giải quyết vấn đề này với "CÙNG CHƠI MÁY CHỤP ẢNH KỸ THUẬT SỐ ".Chúc các bạn thành công.

Đăng lúc: 16-09-2013 07:33:00 PM | Đã xem: 4114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lý thuyết chụp ảnh cơ bản
CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Thiết lập chất lượng ảnh (P2.7)

CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Thiết lập chất lượng ảnh (P2.7)

Bạn không có thời gian để tự đọc sách "sử dụng máy ảnh" hoặc theo khóa học "chụp ảnh". Bạn sẽ tiếp cận bài viết theo hướng mới "INFORGRAPHIC" và giải quyết vấn đề này với "CÙNG CHƠI MÁY CHỤP ẢNH KỸ THUẬT SỐ ".Chúc các bạn thành công.

Đăng lúc: 14-09-2013 07:13:00 PM | Đã xem: 5836 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lý thuyết chụp ảnh cơ bản
CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Góc độ trong nhiếp ảnh (P2.6)

CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Góc độ trong nhiếp ảnh (P2.6)

Bạn không có thời gian để tự đọc sách "sử dụng máy ảnh" hoặc theo khóa học "chụp ảnh". Bạn sẽ tiếp cận bài viết theo hướng mới "INFORGRAPHIC" và giải quyết vấn đề này với "CÙNG CHƠI MÁY CHỤP ẢNH KỸ THUẬT SỐ ".Chúc các bạn thành công.

Đăng lúc: 12-09-2013 06:59:00 PM | Đã xem: 7896 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Lý thuyết chụp ảnh cơ bản , ISO trong nhiếp ảnh
CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Sử dung ISO trong chụp ảnh tương phản (P2.5)

CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Sử dung ISO trong chụp ảnh tương phản (P2.5)

Bạn không có thời gian để tự đọc sách "sử dụng máy ảnh" hoặc theo khóa học "chụp ảnh". Bạn sẽ tiếp cận bài viết theo hướng mới "INFORGRAPHIC" và giải quyết vấn đề này với "CÙNG CHƠI MÁY CHỤP ẢNH KỸ THUẬT SỐ ".Chúc các bạn thành công.

Đăng lúc: 10-09-2013 06:53:00 PM | Đã xem: 4882 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lý thuyết chụp ảnh cơ bản
CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Khái niệm ảnh tĩnh và ảnh động (P2.4)

CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Khái niệm ảnh tĩnh và ảnh động (P2.4)

Bạn không có thời gian để tự đọc sách "sử dụng máy ảnh" hoặc theo khóa học "chụp ảnh". Bạn sẽ tiếp cận bài viết theo hướng mới "INFORGRAPHIC" và giải quyết vấn đề này với "CÙNG CHƠI MÁY CHỤP ẢNH KỸ THUẬT SỐ ".Chúc các bạn thành công.

Đăng lúc: 08-09-2013 06:44:00 PM | Đã xem: 3911 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lý thuyết chụp ảnh cơ bản
CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Khái niệm độ sâu trường ảnh (P2.3)

CÙNG HỌC CHỤP ẢNH VỚI CANON: Khái niệm độ sâu trường ảnh (P2.3)

Bạn không có thời gian để tự đọc sách "sử dụng máy ảnh" hoặc theo khóa học "chụp ảnh". Bạn sẽ tiếp cận bài viết theo hướng mới "INFORGRAPHIC" và giải quyết vấn đề này với "CÙNG CHƠI MÁY CHỤP ẢNH KỸ THUẬT SỐ ".Chúc các bạn thành công.

Đăng lúc: 04-09-2013 07:17:33 PM | Đã xem: 6589 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỹ thuật bấm máy ảnh , Lý thuyết chụp ảnh cơ bản
  Trang trước  1 2 3 ... 8 9 10 ... 15 16 17  Trang sau
 
Chụp thử giả lập trực tuyến các chế độ chụp
Close